Terms and conditions

Kokkulepped sõlmitakse mitmes vormingus:

1. TELLIMUS LEPING (/KOKKULEPE):
paberil, emailis, digitaalse dokuemndina või internetis tingimustega nõustudes maksega kinnitades

2. MÜÜGILEPINGU ÜLDTINGIMUSED:
tellimuse vormistamise tingimuste täpsustamiseks – samuti paberil, emailis, digitaalse dokuemndina või internetis tingimustega nõustudes maksega kinnitades

3. “TERMS AND CONDITIONS” tourisminfo.eu/terms-and-conditions/ ehk ÜLDTINGIMUSED:
mis rakenduvad kõigi grupi ettevõtete kõigile teenustele mida meie klientide poolt meilt tellitakse või mida me klientidele osutame – leitavad meie kodulehel nagu pealkiri ütleb siis aadressil tourisminfo.eu/terms-and-conditions/

4. LEPINGU LISAD:
paberil, emailis, digitaalse dokuemndina või internetis tingimustega nõustudes maksega kinnitades kõik lisa kokkulepped või algse lepingu muudatused, mis teisele poolele kasvõi vabas vormis emaili teel teada antakse ning on lepingu/kokkulepede osadega 1-3 kooskõlas. Eriti kui üks pool teostab makse on see väga tugev seaduslik kinnitus kõigis vormis kokkulepetele, mis selle maksega seos on kokku lepitud. Teine väga tugev kokkulepe seaduse silmis on lepingu pikendamine ehk sarnastel tingimustel peale varasemalt sama teenuse ostmist ning ilma ühegi kohtulahendita teenuse osutamise lõpetamist, uuesti sarnastel tingimustel sarnast teenust tellida samalt ettevõttelt.

5. MAKSEGRAAFIKU VÕI VÕLGADE LAHENDAMISE KOKKULEPPED:
paberil, emailis, digitaalse dokuemndina või internetis tingimustega nõustudes maksega kinnitades kõik lisa kokkulepped. Maksed toimuvad maksegraafiku alusel, kas kaardimaksega kodulehel, pangaülekandega või sularahas, kui varem ei ole teisele osapoolele pangülekannet tehtud ja pole ka pangakontot teiselt poolelt küsitud siis jäävad alles ainult võimalused maksta kaardimaksega kodulehel või sularahas. Maksmata arve või arve tühistamine ei tähenda automaatselt maksegraafiku tühistamist, teenusepakkuja annab mõistliku aja maksegraafiku maksete tegemata jätmiseks enne kui järeldab, et teine osapool on maksegraafiku tühistanud ning nõuab võlgnevuse välja kogusummas. Maksegraafik ei ole makstav ainult arvete alusel, kaardimakse puhul edastab süsteem maksmise hetkel samaaegselt maksega arve ja kui maksetähtajast ei peeta kinni siis teenusepakkuja ei ole kohustatud genereerima mitte tähtaegselt maksmiseks arveid, mille pealt tekib kohustus riigile käibemaks ära maksta enne võlgnevuse laekumist:


– Väga tähtis on aru saada, et lepingus on tellimuses “1)” kui on tellitud üks kampaania ning seejärel selle kampaania detailid, seejärel suuremas osas lepingutes on tellimuse osas “2)” ning selle järel uus erinev kuid samuti tellitud kampaania, kuna sellel kampaanial on erinevad detailid siis need on “2)” all eraldi välja toodud.
– Eraldi on välja toodud maksegraafik ning maksegraafiku kokkulepped. Kuigi kampaaniaid võib olla ostetud ainult 1 siis maksegraafik võib olla vajalik koostada mitmes osamakses, sest üks terviklik kampaania uute klientide ettevõttesse juurde toomiseks, mis kestab 1 aasta või 2 aastat või 3 aastat (4 aasta pikkuseid kampaaniaid me ei sõlmi) võib maksta rohkem kui ühe päeva käive, mis vastaval makse tähtajal teenuse ostnud ettevõttele selles kalendripäevas sisse tuli.
– Maksegraafik ei ole kokkuleppe muudatus Tellimuse osas, see on kokkuleppe kuidas saaks ühe tervikliku kampaania tellimuse kogu summa võimalikult mugavalt ning ilma probleemideta ära maksta.

KOKKULEPETE SÕLMIMISE VORMINGUTE KOKKUVÕTE:


Kokkuleppeid sõlmitakse erinevates vormingutes, alkirjastamine ei ole vajalik kokkulepete sõlmimisel, eriti kui tegemist on müügiteenuse või turundusteenusega, kus tuleb sisse muudatusi nagu tellimuse hetkel näiteks teenuse tellija ei suuda üle anda kujundust, sest ta alles genereerib ideid selles osas.


Alkirjastatud kokkulepe on tugevam kokkulepe kui mitte alkirjastatud kokkulepe, seega kui kaks kokkulepet käivad üksteisele vastu ja esimene neist on alkirjastatud kuid teine sellele järgnev pole siis tava on lähtuda alkirjastatud kokkuleppest ning sellele järgnevat lugeda muudatuseks, mis ootab mõlema poole kirjalikku kasvõi emaili teel vabad vormis või kodulehel ostu sooritades kinnitamist.


Kampaania on kas 1 terviklik kui tellimuses on eraldi vormistatud “1)…teenuse kireldus…” ja see makstakse 3 osamakses siis need kolm osamakset moodustavad maksegraafiku.


Maksegraafiku esimene osamakse kinnitab kokkuleppe seaduse silmas tugevamalt kui alkiri, seega näiteks klient, kes tellib teenuse emaili teel, seejärel saadab allkirjastatud tühistuse kuid nädal hiljem muudab meelt saadab smsi lihtsõnaliselt, et ikkagi tahan osta Teie teenust ning kinnitab selle maksega siis see leping on jõus, sest teostati makse peale tühistuse avaldust.


Klient, kes saab igal hetkel kiire ekirja teel tühistuse saata, kuid otsustab iga päev uuesti, et ei saada ning ootab kuidas talle teenus meeldib ning hiljem peale kampaania lõppemist otsustab, et selle kampaania või kokkuleppe juures talle midagi ei meeldinud, kuid ta on teinud tellimuse ja esimese osamakse või maksab regulaarselt ning tegi nüüd uue värske tellimuse teenuse pikendamiseks, seda ei saa klient tagant järgi kui Eesti Info OÜ on omapoolsed kulutused teinud, lihtsa emailiga tühistada.


Klient, kes kirjutab, et ta ei taha arvet või et talle ei meeldi midagi teenuse või mõne Eesti Info OÜ esindaja juures ei ole lepingut tühistanud. Lepingu tühistamiseks on lisaks rahulolematusest selgesõnaliselt teada anda, et olles varem tellinud teense või sõlminud lepingu, nüüd soovin rahulolematuse tõttu osaliselt seda tühistada või lisaks osalisele tühistusele nõuan midagi juba osutatud teenuse ulatuses.

Lepingus on kaks võrdset osapoolt, kui üks pool soovib, et teine midagi meeles hoiaks või teisele poolele meelde tuletaks, tuleb seda ka lepingus selliselt välja tuua. Kui üks osapool tahab, et teine osapool paneks kampaaniasse kindla kujunduse siis see on lepingus selliselt välja toodud ning emaili teel täpsustused saadetud, kui sellist soovi pole kuid teenuse tellija tellib kampaania nähtavuse loomiseks, et uued kliendid tema äri leiaksid ning lisab lepingusse enda äri nime, aadressi ja kontaktandmed siis need ka klientidele kuvatakse, kui teenuse tellija on avalikustanud oma kodulehe siis saab sealt lisada ka ettevõtte logo, mis on standard maailmas uute klientide toomise kampaaniates. Kui üks klientidest eelistab mingit kindlat makseviisi näiteks, soovib maksta ainult pangaülekandega siis ta peab selle ka lepingus selliselt välja tooma.


Kokkuleppele mitte jõudmise puhul kui nõutakse kokkuleppe muutmist, mis puudutab mitte maksmist juba osutatud teenuse eest või kokkuelppe tingimuste vastast nõued, millega mõlemad pooled nõus pole, neid olukordi lahendatakse kohtu teel. Näiteks lihtsa kokkuleppe alusel tekkinud võlgnevuse saab kohtutäitur kohtusse esitatud nõude alusel eemaltada teise kokkuleppelise osapoole panga kontolt ning avalikustada kohtulahendina, lepingut vältiva osapoole kohustustest kõrvale hoidmise katse.

*Uusi osamaksete maksegraafikuid alates 2019 aasta lõpus saab sõlmida kõigis meie grupi firmades ainult kaardimaksetega. Vanad maksegraafikud kehtivad lepingus sõlmitud maksegraafikust kinni pidamise samadel tingimustel, lepingulise maksegraafiku maksete hilinemisel või arvetel etteantud maksethtaegadest mitte kinni pidamisel ja maksepikenduste küsimisel on Eesti Info OÜ-l õigus Teie maksegraafiku vanad tingimused tühistada. Vanade tingimuste tühistamisel 2019 aasta lõpust on võlgnevus kohustatud tasuda, kas täissummas pangakontole või sõlmida pangakaardiga uus maksegraafik. Tellimuse tasumisel kaardimaksetega edastatakse arve automaatselt lepingulisele emailile, peale tellimuse tasumist, kaardimakse süsteem ei esita ettemakseks arveid enne tasumist, millest tekiks Eesti Info OÜ-l veel riigi ees maksekohustus enne makse laekumist.
Täissumma ühekorraga ära makstes on võimalik maksta ka pangaülekandega ja tellida arve ette, arve sisaldab Eesti riigile deklareeritavat käibemaksu.
“Eurodes” makstavad summad ning Euroopa riikides tellivad ettevõtted palun tasuda täissummas laekumised “Eur maksekontole” IBAN: LT943500010014253073 ; Swift: EVIULT2VXXX ; Firma: Eesti Info OÜ ;
“Dollarites” või muus valuutas maksed või väljaspool euroopad asuvate ettevõtete maksed, palun küsida vastava valuuta pangakonto. Palun mõistvat suhtumist, kliendimaksete kogumisel Eestis, Leedus, USA-s, Mehhikos jne peame ühtlustama raamatupidamist vastava päeva valuuta kurssidega ühte samasse valuutasse raamatupidamise aruannete esitamiseks.
Intress krediidi andmisel on maksegraafiku rikkumisel 0,05% päevas, arvetel viivis 0,15% päevas (Eesti Info OÜ) võrreldes riigi firmade või maksuametiga Eesti riigis võib see olla 0,06% intress ja viivis veel suurem ning erafirmadel veel kõrgem, viivis arvel tavaliselt erafirma puhul on 0,5% päevas. Võrreldes seadusega määratud laene/krediiti andev ettevõtte on kohustatud rakendama miinimumintress, mis kõigub riigiti, kuid Euroopa riikides on see enamasti ligi 2% aastas. (Miinimumintress tuleneb äriseadustiku kohustusest, mis kokkuvõtlikult sätestab, et ettevõte peab tegutsema kasumi teenimise eesmärgi, arvestades inflatsiooni ning peidetud kulusid, leiab seadus, et see miinimum on enamasti ligi 2% aastas.)


TURUNDUSTEGEVUSE MÜÜGILEPING JA LITSENTSI LEPING MEIE GRUPI ETTEVÕTETE TOODETELE

Teenusepakkuja (edaspidi müüja):

Eesti Info OÜ ja teised ettevõtete grupi liikmed:

Mission Investment Group OÜ

Juhatuse Liige: Mathias Mällo

Reg.nr. 14258653                                                      

Whatsapp: +52 984 182 5459

Aadress: Harjumaa, Tallinn, Alliksoo põik 1-1, 12616  

Telefon: + 372 58 666 344

Email: ken@tourisminfo.eu

Ostja (edaspidi “Ostja”):

Allkirjastatud ettevõtte poolt, kes teostas makse teenuse või toodete eest, info kogutakse panga tehingutest, Stripe-st, Payhere.co-st (Ostja firma avalikud kontaktandmed on osa sellest lepingust kommunikatsiooniks või teenuste osutamiseks, lisanduvad kõik kontaktandmed mida Ostja edastab veebivormide, sõnumite, emaili või kodulehe kaudu)

TELLIMUS

1)  Tallinna Sadama ametlikud tellimus kaardid välis- ja sise turismi suunad (TS EST/ENG/FIN Travel Guide, TS Entertainment & Sightseeing meelelahutuse ja vaatamisväärsuste kaart, TS Shopping & Sightseeing ostlemise ja vaatamisväärsuste kaart)

Periood: Alates lepingu sõlmimisest, uueneb automaatselt iga makse periood

Reklaampind:  Vastavalt hinnakirjale          

Nähtavus: 180 000 / aasta kohta

Maksegraafik: Kvartaalne, Kuine

Märkused:

* Reklaampinnad koosnevad moodulitest (42 x 44), iga mooduli lepinguline hind inglise- soome- eestikeelsel TS tellimus kaardil on (maksegraafik 325 € + KM kvartalis, ehk) 1300 € + KM aasta kohta. Kahe mooduli suuruse reklaampinna puhul näiteks 1300€ + KM + 1300€ + KM = 2600€ + KM (ehk kvartaalne maksegraafik oleks 650€ + KM kvartalis)

* Teksti pinna hind on 650 € + KM aasta kohta.

* Soodustused sõltuvad arveldamise sagedusest, hinna info: Hinnakiri (tourisminfo.eu/pricing/

Müügilepingu üldtingimused

Müüja ja Ostja sõlmivad käesolevaga lepingu tellimuses kokku lepitud väljaande trükkimiseks ja levitamiseks Eesti Info OÜ poolt.

Müüja kohustused:

Müüja kohustub valmistama trükise vastavalt tellimuses kokku lepitud tingimustele ja levitama seda enda levi kohtades.

Kohustuse rikkumisel:

Müüja leiab alternatiivse lahenduse, selle puudumisel tagastab ettemakstud summa.

Ostja kohustused:

Ostja kohustub saatma trükises vajaminevad kõigi autoriõigustega materjalid digitaalsel kujul e-mailile: mariliis@tourisminfo.eu mis on tellimuse täitmise eeltingimuseks. Tasuma maksetähtajaks, mis on märgitud arvel, tellimuses kokku lepitud summa Eesti Info OÜ arvelduskontole, või sisestama oma kaardi andmed panga kaardimakse lahenduse süsteemi personaalseks automatiseeritud maksed lahenduseks.

Kohustuse rikkumisel:

Klient ei saada õigeaegselt kujundust või ei ole tasunud arvet või on täitnud eelnimetatud

tingimused osaliselt. Eelnimetatud tingimustel ei lasu müüjal kohustust tellimus täita. Soodustused tulenevad automatiseeritud kaardimakse lahendusega lepingust, osalise lepingu tühistamisel kaotavad juba tarbitud teenused soodustuse.  Müüjal on enneaegsel lepingu tühistamisel õigus trahvida ostjat maksimaalselt varasemalt saamata jäänud soodustuse võrra.

Lepingu lõpetamine:

Pärast seda, kui kõigis tähtajalistes lepingutes on viimane tähtaeg möödunud, minimaalse  lepingu pikkusega lepingud on oma minimaalse lepingu pikkuse ületanud või võlaga seotud lepingud on võlasumma tasunud, võib lepingu igal ajal üles öelda. Ettemakseid üheski riigis ei tagastata, nii et kui leping on ettemakstud ja ostja loobub ettemaksu perioodil, rakendub tühistamine automaatselt järgmisele makseperioodile, mis algab pärast ettemakstud perioodi.

Edasi makse lehele liikumisega ning meie grupi ettevõtete teenus(t)e ostuga kinnitate, et nõustute: 


* Kõigi üleval olevate lepingu tingimustega. 

* Lepingu pikendamisel eelmise lepingu tingimuste pikendamisega välja arvatud  kaardimaksega ostetud tehingutel on lepingud tähtajatud

* Meie grupi ettevõtete koostöö üldtingimustega tourisminfo.eu/terms-and-conditions/

* Lepingu tühistamiseks kirjutada karl@tourisminfo.eu

* Meie grupi ettevõtete tasuta teenuste vastu võtmisega

* Meie grupi ettevõtete uudiskirjade ja eripakkumiste emaili teel tellimise

* Meie grupi ettevõtete tasuliste teenuste vastuvõtmisel või neilt saadud töödesse muudatuste tellimisel käesoleva või eelmise paberlepingu raames, kus jätkuvalt toimub teenuse osutamine, lõppeb Eesti Info OÜ kohustus käesoleva lepingu teenus või eelnevalt tellitud teenus lõpuni osutada. See kohustus asendub uue teenuse osutamisega vastavalt uue teenuse hinnakirjale (tourisminfo.eu/pricing/), kui Teie teenuse tellijana pole lisaks varasema Eesti Info OÜ lepingu kohustuse kogu summa ära maksmisele veel lisaks uue meie grupi ettevõtte teenuse eest tasunud, tasutakse uue teenuse eest Teie eelnevas Eesti Info OÜ lepingus või tellimuses kokku lepitud maksegraafikus laekuva või juba ette makstud rahaga.

LEPING TOETUB EESTI INFO AMETLIKULE HINNAKIRJALE (tourisminfo.eu/pricing/)

Eesti Info hinnakiri, iseteenindus makseteks, maksegraafikute sõlmimise võimalus, hilinenud osamaksete tasumine:
(Alla 2000€ osamaksed Eesti Info OÜ-le tasutakse alati ainult kaardimaksetega tourisminfo.eu kodulehel olevate makselinkide abil payhere.co makseterminaliga. Kui müügiesindaja annab erivõimaluse maksta alla 2000€ osamaksed arvete alusel siis see kokkulepe kehtib kuni teenust ostev ettevõte maksab kõik arved maksetähtaegselt ning riigis ei ole toimumas eriolukord. Maksetähtaegadest mitte kinni pidamisel või valitsuse poolt eriolukorra või liikumispiirangute sõlmimisel rakendub arvetega osamaksete tasumise asemel taaskord ainus võimalus alla 2000€ osamakseid tasuda deebetkaardi või krediitkaardiga tourisminfo.eu kodulehel asuvate makselinkide abiga payhere.co makseterminalis.):

Klõpsates ükskõik millist “Sõlmi…” värvilist nuppu, nõustute:
(Kui Teil on varasem võlgnevus siis lisaks allpool nimetatud punktidele, kõigepealt tasutakse igast laekunud osamaksest olemasolevat võlgnevust, võlgnevuse tasumise järel on võimalik kas maksegraafik tühistada kui alles jäänud osamakseid on rohkem kui võlgnevus või osamaksete jätkamisel loetakse seda lepingu pikendamiseks ning võlgenvuse järgnevate osamaksetega tasutakse uue teenuse eest):

– Kõigi uue lepingu tingimustega (loe allpool)

– Jätkata sama kampaaniaga igal arveldamisperioodil, koos sama ülesehituse ning kujunduse/videoga kuni uus kujundus ja ülesehitus on aktsepteeritud mariliis@tourisminfo.eu emaili teel

– Pikendama oma vana lepingu tingimusi 

– Tellida lepingulistele emailidele tasuta uudiskirju ja tasuta koolitusi ettevõtetelt, mis kuuluvad Eesti Info Gruppi ja Mission Investment Group OÜ ettevõtete gruppi (tourisminfo.eu/newsletters/) (tourisminfo.eu/trainings/). Uudiskirjade  ning tellimuse tühistamiseks klõpsake nuppu „Loobu tellimisest”/”Unsubscribe” või kirjutage e -kiri aadressil karlerik@tourisminfo.eu emailigaga, mis sisaldab märksõna “unsubscribe”, see email tuleb kirjutada vastavalt emaililt kuhu te ei soovi enam uusi uudiskirju ega treeninguid saada

Lepingut pikendatakse automaatselt iga makseperioodi jooksul. Teil on õigus leping igal ajal üles öelda, kui olete selles lepingus sama summa tasunud, mis teil oli võlgu viimasest asendatavast lepingust. (Kerige alla, et leida eesti keelne leping ja selle inglise keelne tõlge)

By clicking any “Sõlmi…” button with color you agree: 

– to all terms of the new contract (read below)

– to keep on doing the campaign with the same setup and design/video until new version has been accepted by mariliis@tourisminfo.eu

– to extend the terms of your old contract

– to subscribe to the free newsletters and trainings from the companies that are part of Eesti Info Group of companies and Mission Investment Group OÜ group of companies with your contract associated emails (tourisminfo.eu/newsletters/) (tourisminfo.eu/trainings/). To unsubscribe click the “Unsubscribe” button or write an email containing “unsubscribe” to karlerik@tourisminfo.eu from the email that you want to unsubscribe

The contract is automatically extended every payment period. You have the right to cancel the contract any time after paying the same amount in this contract as you owed from the last contract that you are replacing. (Scroll down to find the english version of the contract)

SALES CONTRACT FOR MARKETING SERVICE AND LICENCE CONTRACT FOR OUR GROUP PRODUCTS 

Service provider (in the contract named “Seller”):

Eesti Info OÜ and other members of our group

of companies: Mission Investment Group OÜ

Board member: Mathias Mällo                        

Registration .nr. 14258653  

Whatsapp: +52 984 182 5459

Address: Harjumaa, Tallinn, Alliksoo põik 1-1, 12616       

Phone: + 372 58 666 344                                                                          

Email: ken@tourisminfo.eu

Buyer (in the contract named “Buyer”):

Signed by the company that made the payment, collect from bank transactions, Stripe, Payhere.co (Company public contact details are part of this contract for communication and services, as are additional contact informations provided to us via forms, sms, emails, web)

ORDER

1) Official order cards of the Port of Tallinn foreign and domestic tourist destinations (TS EST / ENG / FIN Travel Guide, TS Entertainment & Sightseeing entertainment and sightseeing map, TS Shopping & Sightseeing shopping and sightseeing map)

Period: From the conclusion of the contract, each payment period is automatically renewed

Advertising space: According to the price list

Visibility: 180,000 / year

Payment schedule: Quarterly, Monthly

Notes:

* Advertising space consists of modules (42 x 44), the contract price of each module on the TS order card in English-Finnish-Estonian is (payment plan 325 € + VAT per quarter, meaning) annually it is 1300 € + VAT per year. Two module size advertisment for example is twice the price 1300€ + VAT + 1300€ + VAT = 2600€ + VAT (that quarterly payment plan would be 650€ + VAT / quarter).

* The price of the text space is 650 € + VAT per year.

* Discounts depend on billing frequency, all pricing info: Pricing list (tourisminfo.eu/pricing/)

General terms of the sales contract

The Seller and the Buyer hereby enter into an agreement for the printing and distribution of the publication agreed in the order by Eesti Info OÜ.

Obligations of the seller:

The seller undertakes to prepare the publication in accordance with the agreed terms in order and distribute it at their own distribution points.

In case of breach of the obligation:

The seller finds an alternative solution, failing which he returns the prepaid amount.

Obligations of the buyer:

The buyer undertakes to send all the copyrighted materials in the publication in digital form to the e-mail: mariliis@tourisminfo.eu, which is a precondition for fulfilling the order. Pay the amount agreed in the order to the current account of Eesti Info OÜ by the payment deadline indicated on the invoice, or enter your card data into the bank’s card payment solution system for a personal automated payment solution.

In case of breach of the obligation:

The customer does not receive the design on time or has not paid the invoice or has fulfilled the above conditions in part. Under the above conditions, the seller has no obligation to fulfill the order. The discount is due to the contract with the automated card payment solution, if the partial contract is canceled or paid via bank transfer, the services already consumed will lose the discount. In case of premature cancellation of the contract, the seller has the right to fine the buyer by the maximum amount of the previously lost discount. 

Cancellation:

After all contracts with final due date have passed their final due date, contracts with minimum contract length have passed their minimal contract length or debt related contracts have paid the debt amount, contract can be cancelled any time. Pre payments in any state are not refunded, so if a contract is prepaid and buyer cancels during the prepayd period, the cancellation will automatically apply for the next payment period, that starts after the prepaid period.

By proceeding to the payment page and purchasing the service (s) of our group of companies, you confirm that you agree to:

* With all of the above terms and conditions. 

* Upon renewal of the contract with the extension of the terms of the previous contract, except for transactions purchased with card payment, the contracts are for an indefinite period

* General Conditions for products of our group companies tourisminfo.eu/terms-and-conditions/

* To cancel the contract, write to karl@tourisminfo.eu

* Free services from our group of companies and their terms and conditions

* Subscribe to newsletters and special offers from our group companies by email

* Upon accepting paid services by our group companies or ordering changes to the work received from them within this contract or a previous agreement, in case the previous service continues to be provided, the obligation of Eesti Info OÜ to provide the previous service of this agreement ends or in case Eesti Info OÜ has any obligations from previously ordered services than those Eesti Info OÜ obligations end. This obligation is replaced by the provision of a new service according to the price list of the new service (tourisminfo.eu/pricing/). If you, as the subscriber of these services from one of our company group companies, have not paid for the new service in full in addition to paying the full amount of the debt under the previous contract with Eesti Info OÜ, the new service will be paid for with the money received or already paid in advance in the payment schedule agreed in your previous Eesti Info OÜ contract or order.

EESTI INFO PRODUCTS:

Timeline Since 2014:
– Official Cruise Port Guide & MAP Since 2016:
– OFFICIAL TALLINN PORT GUIDES Since 2017:
– ESTONIA SELECTED (Hotel Rooms)
– CHECKSPOT APP
– Gastronomy Guide Since 2018:
– Food is Culture
– Checkspot Social Media Campaigns
– Tourism Full Campaigns 3+ Since 2019:
– Tourisminfo.eu Since 2020:
CS Marketing measuring & Expense Optimization